onsdag 8 juni 2011

Biologisk mångfald i praktiken

Att odla ekologiskt ger snabbt resultat i form av mer insekter och en större bredd av växter. Att det går snabbt har några forskare från SLU visat i en vetenskaplig artikel som snart publiceras i Journal of Applied Ecology. Detta har fått mig att fundera lite på hur det ser ut hemmavid. Jag har därför gått ut och räknat antalet blommande arter i 5x5 m stora rutor i tre olika kategorier av markslag.

Fårens vinterhage. Här går fåren från älgjaktens början (mitten av oktober) tills dess att lamningen är klar (april). Marken gödslas indirekt av fårens spillning. I denna mark räknade jag och barnen in 9 blommande arter.

Äldre vall. Detta är en äng som plöjdes om för sju år sedan. Därefter gödslades den första sommaren. Marken slås i juli för att gräs och örter skall hinna blomma över och fröa av sig. I denna mark räknade vi in 5 blommande arter.

Ogödslad mager äng. En liten mager och torr äng som inte brukats rationellt på säkert 30 år. Jag brukar slå den, ibland bryr vi oss om att bärga höet. Ängen slås i juli för att gräs och örter skall hinna blomma över och fröa av sig. I denna mark hittade vi 12 blommande arter.

Ja, vad skall man dra för slutsats av detta då? Kanske att kontinuerlig hävd utan att bryta svålen ger OK mångfald....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar