fredag 6 maj 2011

Tips: Gångemads vårpicknik

På fårgården Gångemad har man tagit fasta på intresset för kosläppet som var förra helgen på olika håll i sverige. Man har därför initierat ett lammsläpp vilket kommer att äga rum nu på söndag. I Åter nr 4/2006 berättar en av ägarna, Pernilla, om hur de kom att flytta ut från stan till ett jordbruk. Jordbruket sköts på ett intressant sätt. Det ägs av fyra personer, syskonen Oskar och Sofia tillsammans med deras respektive, Pernilla och Urban (som jag jagar tillsammans med). Familjerna bor dels på gården och dels i ett närliggande hus. Gården drivs parallellt med ordinarie arbeten och eftersom man är fyra vuxna som delar på arbetet så förstår jag helt plötsligt hur det faktiskt kan genomföras. Om hösten kan man köpa lammkött från dem. Övrig tid på året lite andra produkter så som honung, ägg mm.

Gångemad ligger i östra änden av vår socken, vi bor i den västra änden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar