tisdag 15 maj 2012

Mer om MPs praktiska glesbygdspolitik

Ledare i gårdagens SvD:
För er som har glömt det: När Miljöpartiet senast ville höja bensinskatten, tillsammans med S och V i april 2010, hävdade man att det inte på något vis skulle ”drabba” dem som var beroende av bilen för att komma till sitt arbete. Pendlarna skulle få en ”kompensation när det gäller arbetsresor som helt och hållet kompenserar för höjningen för de (sic) som åker så mycket så att de har reseavdrag”, lovade Maria Wetterstrand (Ekot SR 28/4 2010).
MP vill fortfarande höja bensinskatten. Nu föreslår man dessutom att tidigare nämnda reseavdrag ska slopas.
Med ny MP-ledning väntar tuffare tider för jobbpendlare. Politik som gör det svårare för människor att ta jobb som inte ligger ”nästgårds” är illa för såväl glesbygds- som företagarambitioner. Miljöpartiets starka väljarbas på Södermalm i Stockholm gör sig gällande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar