måndag 14 maj 2012

Miljöpartiet på väg slopa glesbygden

Vad blir effekten av detta och vad drabbas? Jo glesbygden! Avfolkning gynnar väl knappast den hädvunna biologiska mångfalden på landsbygden? Men det är klart, det kanske är ett led i rewilding Europe. Dvs en tom landsbygd man eftersträvar? Lyssna: Miljöpartiet på väg slopa reseavdragen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar