tisdag 2 augusti 2011

Lammproduktion är bra för mångfalden!

Enligt en artikel i Land är uppfödning av höstlamm samt stutar bra för den biologiska mångfalden:
Uppfödningen av höstlamm och stutar gör störst miljönytta. Det visar Jordbruksverkets färska analys av hur man bäst förenar biologisk mångfald med minskad klimatpåverkan.
Fokus ligger på skillnaden mellan betes- och kraftfoderbaserad produktion.
I Sverige bidrar mjölk-och köttproduktionen till biologisk mångfald och till att hålla landskap öppna. Men de betande djuren är sämre för klimatet. Djurhållningen står för mer än fem procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.
En idealmodell är, enligt Jordbruksverket, en kombination av betesdrift och lövträdsproduktion för bioenergi. Då erhålls både naturvårds- och klimatvinster.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar