onsdag 16 november 2011

Försvårande för oss fröodlare

För ungefär ett år sedan var det fröuppror. En protest mot ett eu-direktiv avseende fröhandel som skulle innebära att handel med små sorter, rara sorter, gamla sorter etc skulle fördyras och försvåras. Detta till förmån för de stora firmorna som säljer enorma kvantiteter tämligen ointressanta fröer. Att handla med små mängder fröer skulle motarbetas, dvs direktivet syftade till att minska den odlade biologiska mångfalden. Djävligt politiskt korrekt, men inte speciellt oväntat av en överstatlig apparat som EU vilken syftar till att gynna storskalig handel och inget annat (absolut inte miljö).

Nu kan vi börja ana effekterna. De små företagen som packar på hemmaplan kommer att få extremt höjda kostnader medan stora företag som outsoursar förpackandet av fröer till annat land inte kommer att påverkas alls. I SvD finner man följande debattartikel som jag helt fräckt väljer att återge i sin helhet då den är välformulerad:

Jordbruksverket har lagt fram ett förslag som riskerar att döda stora delar av den svenska fröindustrin eller tvinga den att flytta sin packning utomlands. Vi är djupt besvikna på regeringen och Eskil Erlandsson som borde visat handlingskraft i frågan, skriver företrädare för branschen tillsammans med centerpartister.

Centerpartiet skall vara de små människornas och de små företagens parti. Det parti som tar spjärn emot överhet, onödiga regleringar, avgifter och den byråkratiska mardrömmen som många företagare upplever i dagens Sverige. Därför är det väldigt konstigt och emot förståndet när Jordbruksverket lägger fram ett förslag som riskerar att döda stora delar av den svenska fröindustrin eller tvinga den att flytta sin packning utomlands.

Det förslag som Jordbruksverket lagt går ut på att en avgift tas ut för varje parti man packar och inte hur mycket man packar. Detta gör att små företag som Lindbloms frö och Runåbergs fröer som har specialiserat sig på importera små kvantiteter av ovanliga fröer och örter från EU får sina kontrollavgifter i princip tredubblade, från 50000 kronor till 150000 kronor, eftersom de köper in många, men små, partier. Detta kan jämföras med företag som packar i Lettland inte får sina avgifter höjda med ett enda öre trots att de är marknadsledande i Sverige.

Förslaget slår extra hårt mot företag med omsättning på 1–2 miljoner kronor då avgifterna är samma för alla och inte beroende på storlek. De kan till och med få större avgifter än de företag som har en omsättning på 100 miljoner kronor men som har få sorter och få partier. Förslaget slår alltså ut de företag som kämpar för de gamla och ovanligare örterna. Hur detta är tänkt att gynna den biologiska mångfalden och småföretagandet i Sverige är för oss en gåta.

Det som nästan är det värsta är det företag som påverkas av förslaget aldrig fick någon möjlighet att svara på någon remiss. Detta på grund utav att de aldrig fick någon remiss skickad till sig utan själva har fått reta leda på den efter att svarstiden har tagit slut. Det enda företaget som fick en remiss är det marknadsledande som packar i Lettland och som då alltså inte ens berörs av förslaget.

Vi förstår inte hur Jordbruksverket har tänkt när de inte skickade ut någon remiss till de drabbade företagen. Om det är av glömska eller arrogans vet vi inte men vi är väldigt kritiska till det sättet som man har behandlat frågan på från Jordbruksverkets sida.

Att det kommer från en Centerregeing med Eskil Erlandsson som ansvarig minister gör oss ledsna och besvikna. Man har utlovat regelförenklingar, mindre byråkratiskt krångel, färre avgifter och statliga kontroller men går nu helt emot detta. Man borde nu istället via handlingskraft och börja ta bort onödiga avgifter och pappersarbete från småföretagen och visa att man står upp för de värderingar står på och löften som man har gett.

LEIF LINDBLOM

Lindbloms frö

JOHNNY RUNÅBERG

Runåbergs fröer

GUSTAF SVENUNGSSON

Centerpartiet

ALFRED ASKELJUNG

Centerpartiet

Jag kan bara säga en sak: jag är stärkt i min övertygelse om att EU är direkt kontraproduktivt i alla former av miljöfrågor. Miljöfrågorna finns bara med som en kosmetika i EU där allt egentligen kretsar kring handel och ekonomi. Något som man ju uppenbarligen inte klarar av att hantera heller.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar