onsdag 29 maj 2013

Även en blind höna finner ibland ett korn

Kom att tänka på detta talessätt när jag läste en ledare i Expressen. Den är såklart skriven med anledning av LRFs pågående stämma. Ett kort citat som var välformulerat:
Lägre matpriser har onekligen inneburit ökat välstånd för svenskarna och nyttan är störst för dem med minst marginaler. Men man kan vara frihandelsvän och samtidigt oroa sig över att svensk köttproduktion minskar till förmån för utländsk. Billigt brasilianskt nötkött på Ica går exempelvis hand i hand med igenväxta svenska hagar och hotade arter.
Det är också ett problem när svenska bönder måste konkurrera med kött från länder med sämre djurskydd. Och det är meningslöst att ha stränga miljökrav i Sverige om biffen vi själva väljer har producerats på skövlad regnskogsmark.
I vissa fall beror den billiga maten helt enkelt på att andra tvingas bära kostnaderna, genom övergödda sjöar, ökad antibiotikaresistens eller svagt djurskydd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar