lördag 11 maj 2013

Hagmark, morgon och varg

Såhär ser fårhagen ut en tidig och vacker vårmorgon. Men för hur länge till?

När vi flyttade hit för 9 år sedan var hagarna och ängarna på god väg att slya igen. Nu är de hävdade och den biologiska mångfalden trivs och ökar från år till år. Uppenbarligen gör vi något rätt. Men frågan är om vi gitter göra det om vi får ett vargrevir i krokarna. Då kommer oron över djurens väl och ve att få den konsekvensen att vi slaktar av hela flocken och hittar på något annat med markerna.

Kanske är det dags för gran. Det finns det ju mer pengar i än får, kräver bara en bråkdel av arbetsinsatsen! Plantering, ett par röjningar och någon röjning så klarar det sig självt tills det är dags för slutavverkning lagom till barnen går i pension.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar