fredag 17 maj 2013

Stora leverflundran - en dödlig parasit hos får

För andra gången under vår tid som fårbönder har vi haft parasiten stora leverflundran i flocken. Parasiten börjar bli allt vanligare såväl i Sverige som i andra delar av världen:

Stora leverflundran kräver värme, temperaturer över +10°C, för att utvecklas och gynnas därför av den globala uppvärmningen. Den har setts öka i fårpopulationen världen över under senare år och anses i Storbritannien vara en av de mest förlustbringande sjukdomarna inom fårnäringen. Förlusterna värderas där till 300 miljoner pund per år.

I Sverige visar slaktskadestatistiken från Svenska Djurhälsovårdens databas på en utveckling med ökat antal kasserade levrar på grund av stora leverflundran. I vissa besättningar är förekomsten 100 %. I Fårhälsovårdens arbete har kontakter med drabbade besättningar ökat. Problem med stora leverflundran är främst lokaliserade till västkusten och Skåne även om det har skett en spridning till andra delar av Sverige. Redan nu bedöms stora leverflundran orsaka djurvälfärdsproblem i vårt land.
 Stora Leverflundrans livscykel ser ut såhär:
Parasiten förekommer främst i södra och mellersta Sverige och är vanligast i djurtäta områden med hög nederbörd. Stora leverflundran använder våtmarkssnäckor som mellanvärd i sin livscykel för att föröka sig. Snäckorna trivs på sanka och översvämmade betesmarker och där klimatet är mildare.
Stora leverflundran infekterar våtmarkssnäckor där den uppförökas till infektionsdugliga larver. I snäckan genomgår larverna flera uppförökningsstadier. Larverna kommer sedan ut på betet där de genomgår en rad olika utvecklingsfaser innan de fäster i gräset och äts upp av betande djur.
Larverna tar sig därefter genom tarmväggen, in i bukhålan där de sedan letar sig vidare till levern. Larverna borrar sig runt i levervävnaden och orsakar stora skador på levern innan de efter ett par veckor når gallgångarna. I gallgångarna utvecklas leverflundran ytterligare och blir vuxna maskar och efter en tid börjar äggproduktionen. Parasitens närvaro i gallgångarna orsakar förtjockade gallgångsväggar som med tiden kan förkalkas. Äggen transporteras därefter via gallan ut till tarmen där de senare följer med träcken ut på betet och kläcks. Därefter börjar livscykeln om genom att larverna infekterar snäckorna.
 I bild blir det såhär:

Vi har som sagt drabbats två gånger av leverflundran. Läser man om symptomen på nätet får man följande info (min fetmarkering):
Om fåret infekteras av en stor mängd metacercarier uppstår kraftiga invärtes blödningar som en följd av att de omogna flundrorna borrat sig fram genom levern. Det första tecknet på problem i flocken kan vara flera plötsliga dödsfall. Vid undersökning av den kvarvarande flocken är djuren kraftigt påverkade med bleka slemhinnor. Är infektionsdosen lägre är symtomen mildare. De vuxna flundrorna gör att cirka 0.5 ml blod/flundra förloras till gallgångarna varje dag vilket leder till blodbrist. Vanligaste symtomen är avmagring, blekhet, käftgropsödem, djur i dålig kondition med påverkat allmäntillstånd och dålig ullkvalitet. Kronisk infektion av stora leverflundran förvärras av otillräcklig utfodring, särskilt under högdräktigheten, och digivningen när tackans behov är som störst.
Flera av symptomen är sådana som uppstår hos vilken tacka som helst efter vinter och lammning. Att ha lamm tär rätt hårt på tackan. Men vad är då kräftgropsödem?

Jo kräftgropsödem är det symptom som jag identifierat stora leverflundran på bland mina får. Det är en kraftig vätskefylld svullnad som uppstår under hakan på fåret. Jag har sett det hos enstaka djur vid två tillfällen i min fårflock. Båda gångerna har jag avmaskat med det receptbelagda medlet valbazen. Jag fick det som granulat vilket gör att det är lätt att blanda i tillsammans med kraftfodret så att fåren får det. Svullnaden har båda gångerna jag använt valbazen försvunnit på mindre än ett halvt dygn vilket jag tolkar som ett tydligt belägg för att det faktiskt var stora leverflundran jag hade i flocken.

Och en lånad bild på hur det ser ut. Jag har varit lite för upptagen med att se till att behandla och motverka problemet bland mina för för att ha huvudet med för lite bildtagning:


(ingen av bilderna är min. Jag har länkat dem från andra platser och tar självklart bort dem på uppmaning)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar