onsdag 20 juli 2011

Rötmånadsslakt

wikipedia kan man läsa:
Rötmånaden är ett begrepp i Bondepraktikan för en månadslång period i slutet av juli och början av augusti. Rötmånaden inleds enligt nutida svensk tradition i slutet av fruntimmersveckan, det vill säga något av datumen 22, 23 eller 24 juli och pågår till 22, 23 eller 24 augusti.
Jag brukar försöka undvika att slakta eller jaga under den perioden. Mja. Undvika att jaga är nog lite för mycket sagt eftersom jaktåret i princip startar på allvar i mitten av augusti i och med att råbockarna blir lovliga.... Däremot försöker jag undvika att slakta något. Men det finns ett par situationer som är undantagna. Dessa är:

1/ djur som på något vis skadat sig och behöver avlivas, men där skadan är av en sådan art att köttet fortfarande är tjänligt. T.ex. vid benbrott.

2/ djur som rymt upprepade gånger. Jag anser att ett djur av misstag kan slinka förbi ett staket en gång. Men sker det en andra gång så sorteras djuret ut genom slakt. Jag tillåter inte rymningar och har med hjälp av detta urvalskriterium fått till en väldigt stationär flock djur.

Idag genomförde jag en slakt av ett bagglamm utifrån kriterium 2. Sedan jag senast genomförde en rötmånadsslakt har jag skaffat en ventilerad viltkyl och en mörningstimer. Så jag kan passa mörningsprocessen bättre nu än tidigare, jag kan även hålla högre hygienisk standard.

Så det hela skall nog gå bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar