tisdag 5 juli 2011

Varg i ÖstergötlandNorrköpings tidning mfl media rapporterar om en vargattack Vikbolandet i helgen. Elva får revs. Detta är den tredje vargattacken i östra östergötland i år.


Jag tror att den drabbade fårbondens analys är korrekt, mängden betesdjur, framför allt små besättningar, kommer att minska i södra Sverige i takt med att vargen ökar. Med detta försvinner viktig beteshävdad mark. För just irrationellt skötta småbruk har hög hävdvunnen biologisk mångfald. Jag är därför av den åsikten att man måste göra en konsekvensanalys vad gäller varg och inte bara diskutera vad som är gynnsam bevarandestatus.

Tillägg: NRK har just nu ett inslag och en artikel om ett hotfullt vargmöte i Österdal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar