lördag 27 december 2014

0 (noll) får att rapportera


Varje år vid den här tiden skall man rapportera till Jordbruksverket hur många får- och getter man har. I år blev siffran 0. 

Detta har varit på gång ett tag men nu blev det ohållbart. Den grundläggande orsaken skall nog stavas rovdjur. Vi har tidigare haft besök av lodjur på gården. Det var inte roligt. I princip varje år har vi fått rapporter om vargar som strukit förbi. Nästan varje år har någon gård inom 10 km radie fått påhälsning av varg eller lo. Det känns inte roligt. 

Att rovdjursstängsla är inte ett alternativ. Vi vill att vilda djur skall kunna passera våra marker. Inte minst som våra marker formar en lång "bandyklubba" som om de rovdjursstängslades skulle fungera som en fålla vilken leder vilda djur till den tämligen hårt trafikerade landsväg som passerar vår mark. Att rovdjursstängsla skulle alltså innebära en ökad risk för våra medmänniskor. Det ställer vi inte upp på. Så istället för att vidmakthålla den höga biologiska mångfald vi arbetat upp genom åren ger vi upp. 

Inför nästa år har vi alltså inga får och denna blogg kan anses avslutad.

Beslutet kan givetvis komma att ändras under förutsättning att SNF, WWF och Rovdjursföreningen låter en förvaltning av vargstammen komma till. Skall man hålla betesdjur måste man veta risken, en vargstam som ökar med 10% varje år skapar en allt högre risk. För vårt vidkommande allt för hög. Därför bräker det inte längre i våra hagar. Därför kommer inga små lamm att skutta omkring bland vitsipporna i vår.

Sorgligt men sant.